Με ένα τηλεφώνημα, email ή fax μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για την συλλογή και παραλαβή των «τηγανελαίων».  Τηλ. 2109638040.

O εξουσιοδοτημένος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας και κατόπιν συνεννόησης θα περάσει να αφήσει στον χώρο σας τον ειδικό αποθηκευτικό κάδο συλλογής «τηγανελαίων».

Αρχική arrow ΑΝΕΛ και Περιβάλλον

ΑΝΕΛ και Περιβάλλον

Η Εταιρία μας ΑΝΕΛ  με έδρα στο Ελληνικό, λειτουργεί καθημερινά πλην Κυριακής και είναι εφοδιασμένη με ειδική άδεια συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων.

Τα μαγειρικά έλαια που χρησιμοποιούνται στο σπίτι μας, στους χώρους εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, fast-food, ξενοδοχεία, και στις βιομηχανίες τροφίμων, πρέπει να συλλέγονται από ειδικά αδειοδοτούμενες εταιρίες ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον από τα απόβλητα και φυσικά η διατροφική αλυσίδα.
πέραν όμως από τους περιβαλλοντικούς και διατροφικούς λόγους τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια τα οποία θεωρούνται ως «ακίνδυνα απόβλητα» απαγορεύεται πλέον κατόπιν οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ενσωματωθεί με την Ελληνική υγειονομική και περιβαλλοντική νομοθεσία, να  διατεθούν χωρίς εγκεκριμένο τρόπο σε μη αδειοδοτούμενες από τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, εταιρίες, αλλά θα πρέπει να αξιοποιούνται καταλλήλως μέσω της ανακύκλωσης.

ΑΝΕΛ

Επισκέπτες: 131266